Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Netaknuta priroda okolnog podru?ja NP Plitvi?ka jezera, ljepote dolina rijeke Gacke i Like, Krbavsko polje,  te prirodne ljepote PP Velebit , kao i NP Sjeverni Velebit pru?aju nezaboravan do?ivljaj svim ljubiteljima prirode i prijateljima konja.

Višednevni obilazak prirodnih i kulturnih znamenitosti Hrvatske na konjima uz rub Nacionalnog parka Plitvi?ka jezera, doline rijeka Gacke i Like, Krbavsko polje, PP Velebit i NP Sjeverni Velebit. 

The Rolex replica watches Deepsea's case is equipped with a drain valve that protects the diver's watch from damage during deep dive. Rolex replica watches uk patented the drain valve in 1967. When the diver is decompressing in the high pressure chamber, the drain valve releases the excessive pressure accumulated inside the case. The safety and reliability of the replica watches sale is definitely the top priority in deep diving activities. Therefore, every Rolex Deepsea has to pass the Rolex strict waterproof test. To this end, Rolex teamed up with Comex to develop a high-pressure test box. Each replica rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters.

Tijekom višednevnih jaha?ih tura organizirano je no?enje u privatnom smještaju te hrana i pi?e iz bogate lokalne gastronomske ponude. U pauzi ru?ak u prirodi, što je u na ovim destinacijama  poseban do?ivljaj.

Dvodnevna jaha?a tura : 35 – 40 km (5-7 sati) jahanja/ dnevno

   1. DAN

   2. DAN

 

Dolazak

Jahanje 5 – 7 sati

U pauzi lunch paket

Ve?era

No?enje

Doru?ak

Jahanje 5 - 7 sati

U pauzi lunch paket

Povratak u J. Klanac

Odlazak

 

Ponuda uklju?uje: 1 polupansion (ve?era, no?enje, doru?ak) u privatnom smještaju, najam konja (2 dana), vodi?, logistika, hrana i pi?e  za jaha?e  tijekom jahanja i ostale troškove.

Cijena ponude iznosi = 3.200,00 kn po osobi.

?etverodnevna jaha?a tura : 35 – 40 km (5-7 sati) jahanja/ dnevno

   1. DAN

   2. DAN do 4. DAN

   5. DAN

Dolazak

Upoznavanje s konjima, opremom, planom staze, izjahivanje u okolici Rancha

No?enje

Doru?ak

Jahanje 5 - 7 sati

U pauzi lunch paket

Ve?era

No?enje

Doru?ak

Jahanje 5 - 7 sati

U pauzi lunch paket

No?enje

 

 

   ZADNJI DAN (6. DAN)

 

 

Doru?ak

Odlazak

   

Ponuda uklju?uje: 2 no?enja u apartmanu, u J.Klancu, 3 polupansiona (ve?era, no?enje, doru?ak) u privatnom smještaju, najam konja (4 dana), vodi?, logistika, hrana i pi?e  za jaha?e  tijekom jahanja i ostale troškove.

Cijena ponude iznosi = 7.600,00 kn po osobi.

Podru?je  NP Plitvi?ka jezera i okolica – 2 do 4 dana jahanja

Podru?je  NP Plitvi?ka jezera i okolica, dolina rijeke Gacke – 4 dana jahanja

NP Plitvi?ka jezera, doline rijeka Gacke i Like, PP Velebit, NP Sjeverni Velebit - 8 dana jahanja  (posebna ponuda jednom godišnje)

   
 

NAPOMENA: Za višednevne jaha?e ture (trekking) potrebno je potpuno jaha?e znanje i poznavanje tehnika hoda, kasa i galopa, te kondicija za gore navedene udaljenosti. Tracking jaha?i sa sobom trebaju ponijeti svoju osobnu jaha?u opremu (jaha?e hla?e, ?izme, kaciga, rukavice) i obavezno kabanicu za eventualnu kišu. Prikladna rezervna odje?a primjerena vremenskim prilikama.

Termini jaha?ih tura dogovaraju se po upitu.

Trekking ture 2 dana: mogu?i termini od 15. travnja. do 10. listopada

Trekking ture 4 dana: mogu?i termini u svibnju, lipnju i rujnu

Trekking ture 8 dana: mogu?i termin u  lipnju

   
 

Minimalni broj jaha?a 4, a maximalno 6 jaha?a po turi.

NAPOMENA: Prilikom dogovaranja ture obavezno navesti te?inu jaha?a (maximalna te?ina jaha?a oko 90 kg)

Cijena aran?mana (uklju?uje najam konja, vodi?a, logistiku, no?enje u privatnom smještaju s ve?erom i doru?kom, lunch paket u pauzi jahanja) i ostali troškovi: formira se temeljem upita i dogovora svih detalja.

Prihva?anje ponude i uplata rezervacije minimalno 14 dana prije dogovorenog termina polaska.

Studio Imago